0 Giỏ hàng của bạn

Danh mục sản phẩm máy khoan cần nhập khẩu chất lượng cao, đây là dòng máy khoan hạng nặng, ứng dụng để gia công các chi tiết lớn, yêu cầu công suất làm việc lớn. 

 • Máy khoan cần RFD-2500HT

  Khả năng khoan: 65mm

  Khả năng ta rô: M50

  Khả năng doa: 160mm

  Công suất: 7.5HP

  Kích thước cần: 2500mm

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  1 VNĐ 1 VNĐ

  Máy khoan cần RFD-2500HT

 • Máy khoan cần Z3032X7P

  Đường kính khoan max: 31.5mm

  Khả năng ta rô max: M16

  Hành trình ngang max: 400mm

  Động cơ: 1100kW

  Lỗ côn trục chính: MT3

  Có làm mát tự động làm mát

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  68.000.000 VNĐ 71.000.000 VNĐ

  Máy khoan cần Z3032X7P

 • Máy khoan cần Z3032x7

  Đường kính khoan max: 31.5mm

  Khả năng ta rô max: M16

  Hành trình ngang max: 400mm

  Động cơ: 1100kW

  Lỗ côn trục chính: MT3

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  65.000.000 VNĐ 68.000.000 VNĐ

  Máy khoan cần Z3032x7

 • Máy khoan cần Z3040X8/1

  Đường kính khoan max: 40mm

  Hành trình ngang max: 500mm

  Động cơ: 1.5kW

  Lỗ côn trục chính: MT4

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  0 VNĐ 0 VNĐ

  Máy khoan cần Z3040X8/1

 • Máy khoan cần Z3040X10

  Đường kính khoan max: 40mm

  Hành trình ngang max: 700mm

  Động cơ: 1.5kW

  Lỗ côn trục chính: MT4

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  0 VNĐ 0 VNĐ

  Máy khoan cần Z3040X10

 • Máy khoan cần Z3040X13/1

  Đường kính khoan max: 40mm

  Hành trình ngang max: 1000mm

  Động cơ: 3kW

  Lỗ côn trục chính: MT4

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  0 VNĐ 0 VNĐ

  Máy khoan cần Z3040X13/1

 • Máy khoan cần Z3050X16/1

  Đường kính khoan max: 50mm

  Đường kính ta rô max: M36

  Hành trình ngang max: 1250mm

  Động cơ: 4kW

  Lỗ côn trục chính: MT5

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  0 VNĐ 0 VNĐ

  Máy khoan cần Z3050X16/1

 • Máy khoan cần Z3063X20A

  Đường kính khoan max: 63mm

  Hành trình ngang max: 1600mm

  Động cơ: 5.5kW

  Lỗ côn trục chính: MT5

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  0 VNĐ 0 VNĐ

  Máy khoan cần Z3063X20A

 • Máy khoan cần Z3080X25

  Đường kính khoan max: 80mm

  Hành trình ngang max: 2000mm

  Động cơ: 7.5kW

  Lỗ côn trục chính: MT6

  Đặt hàng 45 ngày

  Xem chi tiết

  WDDM

  0 VNĐ 0 VNĐ

  Máy khoan cần Z3080X25