0 Giỏ hàng của bạn

Máy ta rô tự động được xếp vào loại hiện đại và cao cấp nhất trong số các loại máy ta rô đang có mặt trên thị trường, bước răng chuẩn được tạo ra một cách tự động, ứng dụng để ta rô đòi hỏi độ chính xác cao. Loại máy này có 2 kiểu chính gồm kiểu chạy bằng bánh răng và kiểu chạy bằng vít me, trong đó loại bằng bánh răng tốt hơn vì có thẻ ta rô được cả bước răng mịn lẫn bước răng thô, còn loại bằng vít me chỉ có thể ta rô bước thô (từ bước 1mm trở lên).