Mũi định tâm hay còn gọi là ty định tâm hay chốt định tâm là phụ kiện không thể thiếu khi sử dụng mũi khoan từ, mũi định tâm có tác dụng xác định tâm lỗ cần khoan, đẩy phôi ra ngoài và dẫn nước làm mát đến đầu mũi.

Mũi định tâm

Thông thường khi mua máy khoan từ thì khách hàng sẽ được tặng kèm một cây, tuy nhiên khi sử dụng lâu này thì ty định tâm sẽ bị mòn hoặc gãy và cần được thay thế. Hiện nay chúng tôi có bán các loại ty định tâm sau đây:
- Ty 4.75x82.5mm (ty 5 ly sâu 25mm) sử dụng cho mũi khoan từ thép gió sâu 25mm, đường kính từ Ø12mm
- Ty 4.75x102mm (ty 5 ly sâu 50mm) sử dụng cho mũi khoan từ thép gió sâu 50mm, đường kính từ Ø12mm
- Ty 6.34x77mm (ty 6 ly sâu 25mm) sử dụng cho mũi khoan từ thép gió sâu 25mm, đường kính từ Ø13mm trở lên
- Ty 6.34x102mm (ty 6 ly sâu 50mm) sử dụng cho mũi khoan từ thép gió sâu 50mm, đường kính từ Ø13mm trở lên và cho mũi hợp kim sâu 50mm từ Ø12 đến Ø17mm
- Ty 6.34x90mm (ty 6 ly sâu 35mm) sử dụng cho mũi khoan từ hợp kim sâu 35mm, đường kính từ Ø12 đến Ø17mm
- Ty 7.98x90mm (ty 8 ly sâu 35mm) sử dụng cho mũi khoan từ hợp kim sâu 35mm, đường kính từ Ø18 trở lên
- Ty 7.98x108mm (ty 8 ly sâu 50mm) sử dụng cho mũi khoan từ hợp kim sâu 50mm, đường kính từ Ø18 trở lên

Ty định tâm